Dirigent: Stefan

Referent: Jesper

Bestyrelsen beretning: Medlemsudvikling er for aktive medlemmer i klubben.

Spurgt ind til sociale arrangementer: Det har hidtil været bestyrelsen der både har skulle planlægge og udføre arrangementer, og vil gerne prøve at inkludere flere frivillige, specielt forældre.

2023: Renoveringen af dojang er en kombination af både håndværker og frivilligt arbejde til forbedring. De tre primære punkter er baren, ledninger, og opbevaring af udstyr – eks skifte skabene til noget andet.

Bestyrelsen vil gerne afholde flere arrangementer og har sat penge af til det, vil rigtigt gerne have hjælp fra frivillige.

Regnskab og budget: Jubilæum var ikke medregnet i det oprindelige budget. Skattegodtgørelse er steget mere end planlagt da der var mange der blev sortbælter og det blev vedtaget som deletræning. Stor stigning i kontingent da der er flere medlemmer, og der blev tilbagebetalt en del kontingent i 2021 grundet corona nedlukning.

Der er ikke taget højde for indkøb til klubsalg i budgettet, forventet negativ på cirka 30.000 dkr.

Der har været en del diskussion i forhold til både kontingent stigning og renovering af dojang, og om hvorledes de to skal kobles.

Anbefaling om at der eks hver 3. måned bliver vurderet hvordan forbrug følger budgettet. Regnskab og budget er godkendt. Fastsættelse af kontingent og indmeldelsesgebyr:

Alle kontingenter hæves med 50 kr før familierabat fra andet kvartal.

Godkendt. Ingen indkomne forslag.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og kasserer. Mads Klavsen er valgt som kasserer.

Alle er genvalgt, og Mathias Kha er valgt ind som nyt medlem.

 

Valg af bestyrelsessuppleanter Stefan Funch-Jarlbæk genvalgt og Frederik Krøll-Schwartz er valgt

 

Eventuelt Der er forslag til at kigge på en måde der gør det muligt at sende beskeder imellem medlemmer for at gøre det nemmere at koordinere frivillige. Holdsport og Spond kan være muligheder. Skriv på hjemmesiden at forældre må træne med på børneholdene – fokus er børnene i undervisningen. Opdatering på hjemmesiden om hvem man skal kontakte hvornår. Lea kender nogle der underviser i kommunikations design – kan laves som projekt med Lis

 

Præsentation fra Generalforsamlingen