Referat af generalforsamling 20. februar 2019 kl. 19 i saranbang

 1. Valg af dirigent

Jonas Kjær-Westermann valgt enstemmigt.

 1. Valg af referent

Daniel Noe Harboe valgt enstemmigt.

 1. Formandens beretning

2018

17 flere medlemmer end sidste år, mest piger, 100 i alt. Blandet andet drevet af tumlingeholdet. Stadig rigtigt mange børn under 12.

Har haft møder med kommunen om Gangnam som nabo, senest i sommers, som ikke var indstillet på at gøre noget ved situationen. Dog var der heller ikke noget krav om at vi ligefrem skulle dele lokaler.

Saranbang blev sat i stand i marts.

Der manglede lidt en opdeling mellem bestyrelse og instruktører efter Imad forlod klubben. Det er blevet noget klarere med Mikkel Grenaa og Daniel Noe Harboe som cheftrænere til udvikling og det tekniske, så bestyrelsen kan tage sig af ledelsen og administrationen. Vi har mistet et par instruktører men har også haft nogle nye stykker på instruktørkurser.

Stævner har det været småt med uden de store negative konsekvenser, men det er noget der så småt bliver startet op igen. Der er helt klart en interesse for det, men der mangler måske noget lederskab af det.

Klubben er nu kontantløs, men det ville være godt hvis der var større disciplin med at angive hvad betalingerne vedrører.

Vores hjemmeside er nu på mentoclub og fungerer noget bedre og dukker nu op når man søger på ”Lyngby Taekwondo”.

2019

Der planlægges opfølgning på stormødet i 2018.

GM Cho har bedt om at holde træningsweekend i maj.

Der er venskabsstævne med Islev 2. marts.

Vi har mange kandidater til årets sommerlejr, omkring 10.

Vi planlægger at udbyde et sommerferiekursus på en uge.

Opfordrer stadig (hjælpe)instruktører til at deltage i kurser.

Særarrangementer, bl.a. fastelavn. Overvejer et sommerafslutningsarrangement.

Vi planlægger at afholde forældremøde. Hvad planlægger vi, hvad vil forældrene gerne have, hvad forventer vi af forældrene. Gradueringskrav. Stævnedeltagelse – både børn og forældre. Afholdes to gange om året fx midt marts og midt september?

Flere dangradueringer i Danmark? Vi tager det op med Allan Olsen i første omgang.

Vi vil meget gerne deltage i flere stævnet med flere deltagere. Vi mangler ”bare” en stævnetræner/holdleder. Vi kan godt bruge tekniktræningsen som stævnetræning hvis bliver relevant. Vi vil gerne bruge Islevs kapacitet også, men vi skal have en egen træner/holdleder, særligt til de mindre børn.

 1. Regnskab

Nogle flere indtægter fra børn især. Vi er samlet gået fra 102 til 122 medlemmer. Rimeligt mange penge brugt på uddannelse, både kurser, danfortræninger, og dangradueringer. Nogle færre udgifter til arrangementer. Afskrevet for 11.000 på varelageret, som er smidt ud. De fleste penge til udstyr brugt på elektronisk kampudstyr. Også en del penge brugt på inventar. Lille underskud på driften på ca. 24.000. Budgetteret med et lille underskud på 10.000. Endnu ikke godkendt af revisor, men godkendt med forbehold for det, inklusive med yderligere udgift til rengøring på ca. 5.000 og afskrivning af uerholdelige tilgodehavender på ca. 23.000.

 1. Kontingenter og indmeldelsesgebyr

Kontingent blev hævet en smule sidste år, foreslår at det holdes uændret. Samme med indmeldelsesgebyr. Vedtaget.

 1. Forslag

Ingen indkomne forslag.

 1. Bestyrelse og kassér

Jesper Fly Hansen, Jonas Roum-Møller (som kassér) og Lars Aasbjerg Jensen på valg og enstemmigt valgt for 2 år.

Kristian Nielsen, Lau Dahl og Mikkel Grenaa ikke på valg.

 1. Bestyrelsessuppleanter

Har ingen og vælger ingen.

 1. Revisor og suppleant

Martin Løvenkjær-Pearson er revisor og Jonas Kjær-Westermann er suppleant.

 1. Ungdomsbestyrelsen

Alle blev enstemmigt genvalgt, dvs. Rosemarie, Frederikke, Filippa, Oscar, Emil og Gabriel.

 1. Eventuelt

Intet.